ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ

Η «ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ» είναι Ανθρωπιστική Οργάνωση (μη Κερδοσκοπικό Σωματείο) με κύριο στόχο την δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης, η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εν γένει δράσης που διέπεται από φιλανθρωπικά συναισθήματα, στο ευρύτερο κοινωνικό πεδίο και ειδικότερα:

1. Την υποστήριξη και ενδυνάμωση των φτωχών και περιθωριοποιημένων ανθρώπων προκειμένου να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους.
2. Εφοδιασμός με αγαθά, υπηρεσίες, γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν ανάγκη ώστε οι ίδιοι να είναι σε θέση να επιφέρουν πραγματικές και μόνιμες αλλαγές στην ζωή τους.
3. Την αφύπνιση και ενημέρωση της κοινής γνώμης με σκοπό την διαμόρφωση, ενός κλίματος αλληλεγγύης ανάμεσα σε αναπτυγμένες οικονομικά χώρες, τις αναπτυσσόμενες και την ενίσχυση του παγκοσμίου κινήματος κατά της φτώχειας.
4. Την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων η υπο μετάβαση χωρών, προκειμένου να συντελέσουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τους καθώς στην μείωση της φτώχειας και της ανισότητας με προτεραιότητα πάντα την Ελλάδα.
5. Η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και η προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
6. Η βελτίωση της θέσης των γυναικών και η προώθηση της ισότητας των δύο φύλων.

Στόχος της Ανθρωπιστικής Οργάνωσης «Στάση Ζωής» είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικά ομάδων και η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους καθώς ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων αναπτυξιακής, ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης. Οι τρεις άξονες που αποτελούν τη δράση μας είναι η πρόληψη, η άμεση παρέμβαση και υποστήριξη και η άσκηση πίεσης και διεκδίκηση δικαιωμάτων. Στόχος μας, είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικά ομάδων και η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους. Από το 2010, οι δράσεις και οι παρεμβάσεις της «Στάση Ζωής» παρέχουν υπηρεσίες, βοήθεια και στήριξη σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες – ανεξάρτητα από ταυτότητα φύλου, σεξουαλικό προσανατολισμό, καταγωγή, εθνικότητα, πολιτικά ή θρησκευτικά πιστεύω. Όλες οι υπηρεσίες της «Στάση Ζωής» παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ. Οι ωφελούμενοι και λήπτες υπηρεσιών είναι Έλληνες άποροι, άστεγοι, ανασφάλιστοι, οικονομικοί μετανάστες, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, ασυνόδευτοι ανήλικοι, θύματα διεθνικής σωματεμπορίας (trafficking), εργάτες-τριες του σεξ, χρήστες ναρκωτικών ουσιών, Roma, οροθετικοί (HIV/AIDS),πάσχοντες σε ηπατίτιδες Β και C,Αποφυλακισμένοι, Ελληνικές οικογένειες που πλήττονται από την οικονομική κρίση…. κάθε συνάνθρωπός μας που βιώνει κοινωνικό ή/και οικονομικό αποκλεισμό και αποκλείεται από βασικά αγαθά …

Η Δωρεάν Παροχή Ιατρικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών στους τομείς της Θεραπείας, της Πρόληψης, της Εκπαίδευσης, της Υγειονομικής Υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.

Η Επείγουσα Ανθρωπιστική Βοήθεια

Η προώθηση της Αλληλεγγύης και του Εθελοντισμού.

Η μαρτυρία, στην οποία εντάσσεται κατά περίπτωση και η καταγγελία, σε ελληνικούς και διεθνείς πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς οργανισμούς, καθώς και ενώπιον πάσης Αρχής, στην Ελληνική και Παγκόσμια κοινή γνώμη, της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο και της διαφθοράς ή αδικίας που διαπιστώνονται από τη δράση της.

Συνεργασία με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο την ανάπτυξη διαλόγου με την ελληνική κοινωνία, καθώς και με επίσημους κρατικούς φορείς.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Κοινωνικό Ιατρείο
Αλληλεγγύης Σαλαμίνας

Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης του Σαλαμίνας  είναι μια πράξη αντίστασης μέσα στο συνεχιζόμενο αγώνα για ζωή και αξιοπρέπεια!

Τράπεζα Σίτισης και Στήριξης

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια τόνοι τροφίμων, αν και μπορούν να καταναλωθούν, σπαταλώνται και οδηγούνται στην υγειονομική ταφή, ενώ την ίδια στιγμή σχεδόν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και δεν έχουν την απαραίτητη τροφή για την επιβίωση τους.

Το «κουτί του Φοιτητή»

Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Σαλαμίνας, της Αντιδημαρχίας Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με την Ανθρωπιστική Οργάνωση «Στάση Ζωής» ξεκινήσαμε πιλοτικό πρόγραμμα στήριξης για τους Σαλαμίνιους φοιτητές μας που σπουδάζουν στην επαρχία με την ονομασία το «κουτί του φοιτητή».

Ανταλλακτική Οικονομία

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
industry’s standard dummy text ever since the 1500s

Ανακύκλωση

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
industry’s standard dummy text ever since the 1500s

Τράπεζα Αίματος

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
industry’s standard dummy text ever since the 1500s

Εκδόσεις

Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης του Σαλαμίνας  είναι μια πράξη αντίστασης μέσα στο συνεχιζόμενο αγώνα για ζωή και αξιοπρέπεια!

Τράπεζα Σίτισης και Στήριξης

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια τόνοι τροφίμων, αν και μπορούν να καταναλωθούν, σπαταλώνται και οδηγούνται στην υγειονομική ταφή, ενώ την ίδια στιγμή σχεδόν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και δεν έχουν την απαραίτητη τροφή για την επιβίωση τους.

Το «κουτί του Φοιτητή»

Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Σαλαμίνας, της Αντιδημαρχίας Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με την Ανθρωπιστική Οργάνωση «Στάση Ζωής» ξεκινήσαμε πιλοτικό πρόγραμμα στήριξης για τους Σαλαμίνιους φοιτητές μας που σπουδάζουν στην επαρχία με την ονομασία το «κουτί του φοιτητή».

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
«MEDICINE INDEX»

MEDICINE INDEX 2021

Όγδοη έκδοση του Ιατροφαρμακευτικού Οδηγού “Medicine Index 2021”

Η 8η Έκδοση του Ιατροφαρμακευτικού Οδηγού “Medicine Index 2021” έρχεται να αποτελέσει μια από τις πιο έγκυρες, εύχρηστες και προσιτές πηγές πληροφόρησης στον τομέα του φαρμάκου. Το πόνημα αυτό περιλαμβάνει όλα τα φάρμακα, περιγράφοντας την χημική τους σύσταση, τη δοσολογία και τον τρόπο χορήγησης, τις αλληλεπιδράσεις με άλλες φαρμακευτικές και όχι μόνο ουσίες και τις πιθανές παρενέργειες καθώς και τα ονόματα των ιδιοσκευασμάτων που κυκλοφορούν στη χώρα μας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ