ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ

 • ποιοι είμαστε

Η «ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ» είναι Ανθρωπιστική Οργάνωση  (μη Κερδοσκοπικό Σωματείο) με κύριο στόχο την δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης, η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εν γένει δράσης που διέπεται από φιλανθρωπικά συναισθήματα, στο ευρύτερο κοινωνικό πεδίο και ειδικότερα:

 

 1. Την  υποστήριξη και ενδυνάμωση των φτωχών και περιθωριοποιημένων ανθρώπων προκειμένου να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους.
 2. Εφοδιασμός με αγαθά, υπηρεσίες, γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν ανάγκη ώστε οι ίδιοι να είναι σε θέση να επιφέρουν πραγματικές και μόνιμες αλλαγές στην ζωή τους.
 3. Την αφύπνιση και ενημέρωση της κοινής γνώμης με σκοπό την διαμόρφωση, ενός κλίματος αλληλεγγύης ανάμεσα σε αναπτυγμένες οικονομικά χώρες, τις αναπτυσσόμενες και την ενίσχυση του παγκοσμίου κινήματος κατά της φτώχειας.
 4. Την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων η υπο μετάβαση χωρών, προκειμένου να συντελέσουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τους καθώς στην μείωση της φτώχειας και της ανισότητας με προτεραιότητα πάντα την Ελλάδα.
 5. Η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και η προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 6. Η βελτίωση της θέσης των γυναικών και η προώθηση της ισότητας των δύο φύλων.
 7. Η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους.
 8. Η υποστήριξη δράσεων που στοχεύουν στην αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων.
 9. Η ενίσχυση των προγραμμάτων επαγγελματικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 10. Η ενίσχυση των ανθρωποκεντρικών προγραμμάτων του κοινωνικού τομέα της πρωτοβάθμιας υγείας, της βασικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης ιδίως των νέων και των γυναικών.
 11. Η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης και των προσπαθειών πρόληψης συμπεριλαμβανομένης της παραδοσιακής ιατρικής, καθώς και η προμήθεια φαρμακευτικού και εν γένει ιατρικού και τεχνικού υλικού, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας και του κόσμου που παρουσιάζεται ανάγκη.
 12. Ενίσχυση των προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος, γεωργικής ανάπτυξης, στέγασης και υλικο-τεχνικής υποδομής.
 13. Την διασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής των άμεσα ευεργετούμενων σε όλα τα στάδια σχεδιασμού υλοποίησης, διαχείρισης και στην συνέχεια αυτόνομης λειτουργίας του προγράμματος.
 14. Επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, χρηματοδότηση πρώτων βοηθειών για θύματα φυσικών καταστροφών ή κρίσεων ή πολεμικών συρράξεων καθώς και επείγουσα επισιτιστική βοήθεια σε πληθυσμούς απειλούμενους από πείνα σαν αποτέλεσμα των φυσικών καταστροφών κ.λ.π.
 15. Χρηματοδότηση της πρόληψης καταστροφών ή συρράξεων σε χώρες υψηλού κινδύνου.
 16. Η ανθρωπιστική βοήθεια χορηγείται χωρίς καμία διάκριση γένους, φύλου, θρησκείας, ηλικίας και δεν λαμβάνει υπόψη κανένα συμφέρον, ιδεολογία, ή πολιτική σκοπιμότητα.
 17. Να υιοθετεί ενήλικες και παιδιά με το πρόγραμμα κοινωνικής αναδοχής κυρίως των φτωχότερων στρωμάτων και των ευάλωτων ομάδων καθώς και να προμηθεύει υποτροφίες, βραβεία και μετάλλια, σε χαρισματικούς νέους-ες, ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν με την δική τους δυναμική.
 18. Δημιουργία πυρήνων εθελοντικής δράσης με στόχο την εκπαίδευση εθελοντών καθώς και η ενεργή συμβολή τους στην ανάπτυξη, την δημιουργία την εφαρμογή και την υλοποίηση προγραμμάτων σε θέματα καταπολέμησης οικονομικών, κοινωνικών, ευπαθών πληθυσμιακών μονάδων και ομάδων καθώς και πάσης φύσεως αποκλεισμών.
 19. Δημιουργία της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών.

 

Σκοπός και Στόχος μας

Στόχος της Ανθρωπιστικής Οργάνωσης «Στάση Ζωής» είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικά ομάδων και η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους καθώς ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων αναπτυξιακής, ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης.

Οι τρεις άξονες που αποτελούν τη δράση μας είναι η πρόληψη, η άμεση παρέμβαση και υποστήριξη και η άσκηση πίεσης και διεκδίκηση δικαιωμάτων.

Στόχος μας, είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικά ομάδων και η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.

Από το 2010, οι δράσεις και οι παρεμβάσεις της «Στάση Ζωής» παρέχουν υπηρεσίες, βοήθεια και στήριξη σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες – ανεξάρτητα από ταυτότητα φύλου, σεξουαλικό προσανατολισμό, καταγωγή, εθνικότητα, πολιτικά ή θρησκευτικά πιστεύω.

Όλες οι υπηρεσίες της «Στάση Ζωής» παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ.

Οι ωφελούμενοι και λήπτες υπηρεσιών είναι Έλληνες άποροι, άστεγοι, ανασφάλιστοι, οικονομικοί μετανάστες, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, ασυνόδευτοι ανήλικοι, θύματα διεθνικής σωματεμπορίας (trafficking), εργάτες-τριες του σεξ, χρήστες ναρκωτικών ουσιών, Roma, οροθετικοί (HIV/AIDS), πάσχοντες σε ηπατίτιδες Β και C, Αποφυλακισμένοι, Ελληνικές οικογένειες που πλήττονται από την οικονομική κρίση…. κάθε συνάνθρωπός μας που βιώνει κοινωνικό ή/και οικονομικό αποκλεισμό και αποκλείεται από βασικά αγαθά …

 

Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχονται από την «Στάση Ζωής» είναι:

 • Άμεση και Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
 • Ψυχοκοινωνική  υποστήριξη
 • Εργασιακή συμβουλευτική και προώθηση στην εργασία
 • Νομική συμβουλευτική
 • Διερμηνεία και Πολιτισμική Διαμεσολάβηση
 • Υποστηρικτικές Υπηρεσίες
 • Είδη Ένδυσης και Υπόδησης
 • Παρεμβάσεις στο δρόμο (Streetwork) για άστεγους, ασυνόδευτους ανήλικους, θύματα διεθνικής σωματεμπορίας (trafficking victims) και  χρήστες ουσιών.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ