ΔΡΑΣΕΙΣ

  • «το κουτί του φοιτητή»

Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Σαλαμίνας, της Αντιδημαρχίας
Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με την Ανθρωπιστική
Οργάνωση «Στάση Ζωής» ξεκινήσαμε πιλοτικό πρόγραμμα στήριξης για τους Σαλαμίνιους
φοιτητές μας που σπουδάζουν στην επαρχία με την ονομασία το «κουτί του φοιτητή».
Δυστυχώς η καθημερινότητα των φοιτητών με την άσχημη οικονομική κατάσταση της Ελληνικής
Οικογένειας που εκτός από τον πρωτο εισακτέο φοιτητή έχει και κάποιον άνεργο στο σπίτι,
η χρηματοδότηση από τους γονείς τους, είναι σχεδόν ανύπαρκτη.
Ο αριθμός που έχουμε ήδη αυτή την στιγμή ανέρχεται σε 130 φοιτητές που αποτελεί το «αύριο» της
Ελληνικής Κοινωνίας μας. Μην ξεχνάμε πως η κρίση έδιωξε 427.000 νέους επιστήμονες στο εξωτερικό.
Δεν θέλουμε να επιτρέψουμε άλλη «διαρροή εγκεφάλων» !!!
Προσπαθούμε και στο τέλος θα τα καταφέρουμε να κρατήσουμε τους νέους μας στην Πατρίδα μας
προσφέροντας τους, μέσω του κυτίου του φοιτητή να έχουν τα απαραίτητα τρόφιμα ώστε να
καταφέρουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να παραμείνουν στον Τόπο μας.
Είναι τα παιδιά όλων μας και κάποια στιγμή θα γεμίζουμε ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ που βάλαμε όλοι εμείς το
λιθαράκι μας για να σπουδάσουν με αξιοπρέπεια προσφέροντας

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ